Vị trí hiện tại : Xoilac tv > OCA Asian Games
OCA Asian Games
TÓM TẮT LỊCH THI ĐẤU KẾT QUẢ BẢNG XẾP HẠNG

OCA Asian Games Lịch thi đấu

0'
China U23 logoChina U23

1

Qatar U23 logoQatar U23

0

0'
Hong Kong U23 logoHong Kong U23

0

Palestine U23 logoPalestine U23

0

0'
Korea U23 logoKorea U23

2

Kyrgyzstan U23 logoKyrgyzstan U23

0

09.28 15:30
Uzbekistan U23 logoUzbekistan U23

-

Indonesia U23 logoIndonesia U23

-

09.28 18:30
India U23 logoIndia U23

-

Saudi Arabia U23 logoSaudi Arabia U23

-

09.28 18:30
Japan U23 logoJapan U23

-

Myanmar U23 logoMyanmar U23

-

10.01 14:00
Winner R16 match 3 logoWinner R16 match 3

-

Winner R16 match 7 logoWinner R16 match 7

-

10.01 18:30
Iran U23 logoIran U23

-

Winner R16 match 6 logoWinner R16 match 6

-

10.01 18:30
Winner R16 match 4 logoWinner R16 match 4

-

North Korea U23 logoNorth Korea U23

-

10.01 19:00
Winner R16 match 1 logoWinner R16 match 1

-

Winner R16 match 5 logoWinner R16 match 5

-

Hiển thị thêm trận đấu >
0'
China U23 logoChina U23

1

Qatar U23 logoQatar U23

0

0'
Hong Kong U23 logoHong Kong U23

0

Palestine U23 logoPalestine U23

0

0'
Korea U23 logoKorea U23

2

Kyrgyzstan U23 logoKyrgyzstan U23

0

09.28 15:30
Uzbekistan U23 logoUzbekistan U23

-

Indonesia U23 logoIndonesia U23

-

09.28 18:30
India U23 logoIndia U23

-

Saudi Arabia U23 logoSaudi Arabia U23

-

09.28 18:30
Japan U23 logoJapan U23

-

Myanmar U23 logoMyanmar U23

-

10.01 14:00
Winner R16 match 3 logoWinner R16 match 3

-

Winner R16 match 7 logoWinner R16 match 7

-

10.01 18:30
Iran U23 logoIran U23

-

Winner R16 match 6 logoWinner R16 match 6

-

10.01 18:30
Winner R16 match 4 logoWinner R16 match 4

-

North Korea U23 logoNorth Korea U23

-

10.01 19:00
Winner R16 match 1 logoWinner R16 match 1

-

Winner R16 match 5 logoWinner R16 match 5

-

10.04 17:00
Winner QF2 logoWinner QF2

-

Winner QF4 logoWinner QF4

-

10.04 19:00
Winner QF1 logoWinner QF1

-

Winner QF3 logoWinner QF3

-

10.07 15:00
Loser SF1 logoLoser SF1

-

Loser SF2 logoLoser SF2

-

10.07 19:00
Winner SF1 logoWinner SF1

-

Winner SF2 logoWinner SF2

-

09.27 15:30
North Korea U23 logoNorth Korea U23

2

Bahrain U23 logoBahrain U23

0

09.27 15:30
Iran U23 logoIran U23

2

Thailand U23 logoThailand U23

0

09.25 18:30
Palestine U23 logoPalestine U23

0

Japan U23 logoJapan U23

1

09.25 15:00
Uzbekistan U23 logoUzbekistan U23

2

Hong Kong U23 logoHong Kong U23

1

09.24 18:30
Thailand U23 logoThailand U23

1

Kuwait U23 logoKuwait U23

1

09.24 18:30
Korea U23 logoKorea U23

3

Bahrain U23 logoBahrain U23

0

09.24 18:30
Iran U23 logoIran U23

3

Mongolia U23 logoMongolia U23

0

09.24 18:30
Vietnam U23 logoVietnam U23

1

Saudi Arabia U23 logoSaudi Arabia U23

3

09.24 18:30
China U23 logoChina U23

0

Bangladesh U23 logoBangladesh U23

0

09.24 18:30
Myanmar U23 logoMyanmar U23

1

India U23 logoIndia U23

1

09.24 15:00
North Korea U23 logoNorth Korea U23

1

Indonesia U23 logoIndonesia U23

0

09.24 15:00
Kyrgyzstan U23 logoKyrgyzstan U23

4

Chinese Taipei U23 logoChinese Taipei U23

1

09.22 18:30
Qatar U23 logoQatar U23

0

Palestine U23 logoPalestine U23

0

09.22 18:30
Hong Kong U23 logoHong Kong U23

0

Uzbekistan U23 logoUzbekistan U23

1

09.21 18:30
Thailand U23 logoThailand U23

0

South Korea U23 logoSouth Korea U23

4

09.21 18:30
Iran U23 logoIran U23

4

Vietnam U23 logoVietnam U23

0

09.21 18:30
Kyrgyzstan U23 logoKyrgyzstan U23

0

North Korea U23 logoNorth Korea U23

1

09.21 18:30
Myanmar U23 logoMyanmar U23

0

China U23 logoChina U23

4

09.21 15:00
Chinese Taipei U23 logoChinese Taipei U23

1

Indonesia U23 logoIndonesia U23

0

09.21 15:00
Kuwait U23 logoKuwait U23

1

Bahrain U23 logoBahrain U23

1

Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy